Wandelnet Almere

In 2002 werd het Almerepad geïntroduceerd, ruim 100 kilometer wandelpaden, die gemarkeerd waren met geel/rode stickers, de markering van regionale wandelpaden van stichting Wandelnet (LAW), bekend van onder meer het Pieterpad.

Stichting Wandelnet beheert ruim 10.000 kilometer wandelpaden in Nederland.

Het Almerepad is mede door de sterke groei van Almere niet meer actueel. U treft het geel/rode logo soms nog aan. Het is onderdeel van de jonge historie van Almere.

 

Nieuw!

Sinds februari 2015 treft u in Almere vierkante groene bordjes aan op lantaarn- en fietspalen en op houten palen in het bos.

Ze zijn onderdeel van Wandelnet Almere.

De bordjes wijzen de weg van wandelroutes, van knooppunt naar knooppunt.

Dit initiatief van Stichting Almeerdaagse is een service voor het wandelend publiek in samenwerking met VVV, Staatsbosbeheer, stichting Het Flevo-landschap en anderen.

 

Het project is mogelijk gemaakt dankzij een gift van het Almere Fonds 

De bordjes worden op maat gezaagd bij zorgkwekerij Weet hoe je Leeft


Hoe werkt het wandelnet?

Het systeem is simpel maar je moet het even doorhebben.

De bedoeling is dat wandelaars zelf een route kunnen uitzetten in een gebied naar keuze van een afstand naar keuze.Ze lopen dan van nummer naar nummer.

Er wordt in totaal 400 kilometer wandelpad bewegwijzerd. Dat zal ongeveer een jaar in beslag nemen. Op 15 knooppunten komen borden met een plattegrond met alle wandelknooppunten.

Het grondgebied van Almere is voor de wandelroutes in zes delen opgesplitst, drie naast elkaar voor het noordelijke deel van Almere en daaronder nog drie delen. Onderzoek heeft uitgewezen, dat nummers van twee cijfers makkelijker te onthouden zijn dan driecijferige nummers.

Voor ieder deel zijn daarom de nummers van 00 tot en met 99 beschikbaar. In elk deel is nummer 00 linksboven, 09 is linksonder, 90 is rechtsboven en 99 is rechtsonder.

De afstand tussen gelijke nummers van verschillende delen is in een rechte lijn minimaal 4 kilometer en binnen die afstand is er altijd meer dan één knooppunt met een ander nummer. Hierdoor zullen de knooppuntnummers van de verschillende delen geen verwarring kunnen opleveren.

Deze nummering is vastgesteld na overleg met medewerkers van stichting Wandelnet (LAW) en Routewerk. Begin maart 2015 zijn van de 600 mogelijkheden 410 knooppunten benoemd.

Pijlen

Doorgaande routes worden altijd aangegeven voor de heen- en de terugweg, er zijn dan twee bordjes met een pijl. Het nummer op het ene bordje geeft aan naar welk knooppunt u onderweg bent en het andere bordje vermeldt het nummer van het knooppunt dat als laatste werd gepasseerd.

Bij een aanwijzing voor rechtuit betekent dit dat het ene bordje zit aan de achterkant van het andere bordje. Als de aanwijzing geldt voor linksaf of rechtsaf dan zijn de bordjes aangebracht als op bijgaande foto.

Knooppunten

Op knooppunten worden per richting drie of vier bordjes onder elkaar gemonteerd: Het bovenste bordje heeft geen pijl, maar vermeldt het knooppunt waar u bent gearriveerd.

Daaronder worden bordjes met een pijl gemonteerd voor de richtingen die van toepassing zijn. Dat kan zijn linksaf, rechtsaf en rechtdoor. Zie foto.

Van het geheel is een routekaart gemaakt die verkrijgbaar is bij VVV Almere in het stadshart (De Diagonaal 199), alle VVV-informatiepunten en diverse andere locaties.

x
x
x
x
x